Finance

Finance

Xence Finance helpt ondernemingen bij het oplossen van strategische kernvraagstukken op het gebied van Finance: van het ontwikkelen van de ondernemingsstrategie tot het ondersteunen bij fusies, overnames, financieringen of Management-Buy-Out’s. In de ondersteuning van transacties helpt Xence Finance haar cliënten bij de strategische en financiële aspecten. Cliënten behoren tot de middelgrote ondernemingen in Nederland en zijn met name actief in ‘mens- en kennisintensieve’ sectoren zoals ICT, Telecom, Services, Software/SaaS en Healthcare.

Xence Finance streeft naar duurzame relaties met haar cliënten. De visie van Xence Finance is lange termijn gericht en heeft waardecreatie optimalisatie als doel.

Xence Finance ondersteunt haar cliënten met de volgende activiteiten:

• Strategisch advies
• Advisering bij koop & verkoop van ondernemingen
• Advisering bij financieringstrajecten
• Begeleiding bij een Management Buy Out of een Management Buy In
• Advisering bij herstructureringen


Strategisch advies

Xence Finance adviseert bij de strategische keuzes die u als ondernemer maakt. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij het bepalen van de te volgen groeistrategie van de onderneming en de wijze waarop u deze wilt financieren. Daarnaast ondersteunt Xence Finance bijvoorbeeld bij het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar de geplande investeringen of het analyseren van de kostenstructuur van de onderneming. Verder treden wij graag op als klankbord voor het managementteam van een onderneming in alle strategische zaken.

Advisering bij koop & verkoop van ondernemingen

Xence Finance adviseert en begeleidt u bij de koop of verkoop van een onderneming. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij het bepalen van de acquisitiestrategie van uw onderneming. Daarnaast het benaderen van mogelijke overnamekandidaten, het ondersteunen bij de onderhandelingen tot en met de finale closing van een acquisitie. Bij een verkooptraject stelt Xence Finance een informatiememorandum samen en begeleidt het totale proces richting een financiële of strategische koper.

Advisering bij financieringstrajecten

Xence Finance adviseert en begeleidt u bij de (acquisitie)financiering. Xence Finance stelt ten behoeve van deze trajecten een financieringmemorandum samen en begeleidt het totale proces richting de bank en/of een investeerder.

Begeleiding bij een Management Buy Out of een Management Buy In

Xence Finance adviseert en begeleidt u bij het uitvoeren van een Management Buy Out (MBO) en/of Management Buy In (MBI). Hierbij kunt u onder andere denken aan begeleiding bij de onderhandelingen en advisering bij het financieringsproces. Xence Finance stelt ten behoeve van deze trajecten een financieringmemorandum samen en begeleidt het totale proces richting de bestaande aandeelhouders en de bank en/of een investeerder.

Advisering bij herstructureringen

Xence Finance staat u bij bij het opstellen van een businessplan inclusief  financieel model ten behoeve van de bank en/of aandeelhouder. Indien nodig dan kan Xence Finance ondersteunen bij een herfinanciering van de onderneming.

Lid van de Dutch Corporate Finance Association:

Jacob van Lennepkade 21 - 1054 ZE Amsterdam Nederland - Tel: 020-4229184 - info@xence.eu